Årets resultat

Årets resultat är ett företags slutliga resultat enligt resultaträkningen i bokslutet/årsredovisningen.

Årets resultat beräknas genom att samtliga kostnader dras ifrån intäkterna (intäkter och skulder beräknade enligt bokföringsmässiga grunder). Vid nästa räkenskapsårs inträde nollställs resultaträkningen för att man ska kunna följa utvecklingen under det nya året. Samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen och blir där en post bland det egna kapitalet.

Årets resultat kan vara en vinst, en förlust eller ett nollresultat.

Vinster ökar det egna kapitalet, medan förluster minskar det egna kapitalet.

Det redovisningsmässiga resultatet kan skilja sig från det skattemässiga resultatet pga skillnader mellan redovisnings- och skatteregler.

Så här bokför du Årets resultat »

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för årets resultat - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.