Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar är en post i balansräkningen som visar summan av samtliga års sammanlagda avskrivningar uppdelat på typ av anläggningstillgång.

I BAS-kontoplanen finns följande konton för ackumulerade avskrivningar:

1019: Ackumulerade avskrivningar för balanserade utgifter [ej K2]

1039: Ackumulerade avskrivningar patent

1049: Ackumulerade avskrivningar licenser

1069: Ackumulerade avskrivningar hyresrätter, tomträtteroch liknande

1079: Ackumulerade avskrivningar goodwill

1119: Ackumulerade avskrivningar byggnader

1129: Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

1159: Ackumulerade avskrivningar markanläggningar

1219: Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

1229: Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

1239: Ackumulerade avskrivningar på installationer

1249: Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel

1259: Ackumulerade avskrivningar på datorer

1269: Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar


Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Vad är ackumulerade avskrivningar? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.