BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Administrationsomkostnad

(AO-pålägg)

begreppet används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering.

Via AO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets administrativa utgifter (t ex andel av utgifterna för ekonomiavdelningen).

Bokföring - Ordförklaring för administrationsomkostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.