Administrationsomkostnad

Administrationsomkostnad, även kallat AO-pålägg, är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering.

Via AO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets administrativa utgifter (t ex andel av utgifterna för ekonomiavdelningen).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.