Affärshändelse

Inom redovisning och företagsekonomi är en affärshändelse en händelse som påverkar företagets resultat och/eller företagets ställning, dvs företagets tillgångar, skulder eller eget kapital. De vanligaste exemplen på affärshändelser är inköp och försäljning. Exempel på aktivitet som i sig inte är en affärshändelse (men som kan leda till affärshändelser) är affärsmöten och offerter.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Vad är affärshändelse? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.