Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som bedöms vara avsedda att stadigvarande användas eller ägas i företaget. Det kan även vara tillgångar avsedda för uthyrning i verksamheten.

Alla andra tillgångar (utom Tecknat men ej inbetalt kapital) är omsättningstillgångar.

Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar fördelas över den ekonomiska livslängden genom årliga avskrivningar. Avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning.

I redovisningen skiljer man mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångarna delas in i:

finansiella anläggningstillgångar.

immateriella anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för anläggningstillgångar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.