Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som bedöms vara avsedda att stadigvarande användas eller ägas i företaget. Det kan även vara tillgångar avsedda för uthyrning i verksamheten.

Alla andra tillgångar (utom Tecknat men ej inbetalt kapital) är omsättningstillgångar.

Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar fördelas över den ekonomiska livslängden genom årliga avskrivningar. Avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning.

I redovisningen skiljer man mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångarna delas in i:

finansiella anläggningstillgångar.

immateriella anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.