Avrundning

Avrundning innebär att ett belopp justeras uppåt eller nedåt till en större enhet. I ett företags löpande redovisning ska beloppen anges inklusive ören, dvs ingen avrundning ska göras. I årsredovisningen ska avrundning göras utifrån principen om överskådlighet. I större företag kan det vara mera överskådligt att avrunda beloppen till tusental kronor (tkr) eller miljoner kronor (Mkr) i årsredovisningen. Vid redovisning och inbetalning av socialavgifter, moms och preliminär skatt ska ören bortfalla, dvs endast hela krontal ska redovisas. Vid fakturering avrundas fakturabeloppet normalt till hela krontal, men det förekommer även avrundning till hela femtioöringar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.