Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Avrundning

Avrundning innebär att ett belopp justeras uppåt eller nedåt till en större enhet. I ett företags löpande redovisning ska beloppen anges inklusive ören, dvs ingen avrundning ska göras. I årsredovisningen ska avrundning göras utifrån principen om överskådlighet. I större företag kan det vara mera överskådligt att avrunda beloppen till tusental kronor (tkr) eller miljoner kronor (Mkr) i årsredovisningen. Vid redovisning och inbetalning av socialavgifter, moms och preliminär skatt ska ören bortfalla, dvs endast hela krontal ska redovisas. Vid fakturering avrundas fakturabeloppet normalt till hela krontal, men det förekommer även avrundning till hela femtioöringar.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för avrundning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.