Bokföring / Avstämning

Vad är avstämning?

Faktagranskad artikel

Med avstämning menas en kontroll på kontonivå att balans- och resultatkontona stämmer innan man lämnar ifrån sig eller arkiverar en balansrapport/balansräkning eller en resultatrapport/resultaträkning för en period. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. 

Publicerad: 2018-02-12

Hur gör man då en avstämning av balans- och resultatkontona, dvs kontrollerar att beloppen stämmer? Och vad ska man stämma av mot? Som ett exempel kan vi titta på tillgångskontot [1930] Företagskonto (här kallat bankkontot). När du stämmer av bankkontot [1930] kontrollerar du helt enkelt bokföringen på kontot mot bankens kontoutdrag. Ett annat exempel är avstämning av skattekontot [1630] mot utdrag från skattekontot hos Skatteverket.

Att arbeta med avstämning i våra program

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus är det smidigt att göra avstämning mellan bokföringen på bankkontot och ett kontoutdrag du laddar hem från din internetbank. Genom att ange en fildefinition över hur kontoutdraget är uppbyggt kan det läsas in i programmet och du får en jämförelse mellan transaktionerna på kontoutdraget och de transaktioner som finns registrerade i bokföringen. På motsvarande sätt görs avstämning av skattekontot.

I BL Administration finns även moduler för avstämning av reskontror. I BL Leverantör finns funktioner för avstämning av leverantörsreskontran och i BL Fakturering gör du smidigt avstämning av kundreskontran.