Balanskonto

Balanskonto är ett konto i balansräkningen. Kontot kan ligga under tillgångar, skulder, avsättningar eller eget kapital.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för balanskonto - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.