Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Bokföring / Bokföra aktieägartillskott

LEI-koder för värdepappershandel

Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad:

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 

Ett ovillkorat aktieägartillskott får räknas med i anskaffnings­värdet på aktierna. Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet. Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring.

Erhållna aktieägartillskott

Erhållna aktieägartillskott redo­visas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 000
2093100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkonto­insättning på 100 000 kr [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2093100 000
2091100 000

 Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].
Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2091100 00
1930100 00

 Ett tidigare erhållet villkorat aktieägartillskott [2091] återbetalas från företags­kontot [1930].

Lämnade aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1310100 00
1930100 000

 Ett koncernbolag lämnar ett aktieägartillskott [1310] till ett annat koncern­företag.
Beloppet tas från företagskontot [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 00
1310100 00

Koncernföretaget som en gång lämnade aktieägartillskottet får nu tillskottet återbetalat [1930], och bokar det mot konto [1310], Andelar i koncern­företag.