Bokföring / Bokföra aktieägartillskott

Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel

Faktagranskad artikel

Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2023-09-07

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 

Fysiska personer får räkna med ett ovillkorat aktieägartillskott i anskaffnings­värdet på aktierna. Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet. Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring.

Erhållna aktieägartillskott

Erhållna aktieägartillskott redo­visas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 000
2093100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkonto­insättning på 100 000 kr [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2093100 000
2091100 000

Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].
Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2091100 000
1930100 000

Ett tidigare erhållet aktieägartillskott [2091] (alternativt [2093] om det ej omförts till [2091]) återbetalas från företagskontot [1930].

Lämnade aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1310100 000
1930100 000

Ett koncernbolag lämnar ett aktieägartillskott [1310] till ett annat koncern­företag.
Beloppet tas från företagskontot [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 000
1310100 000

Koncernföretaget som en gång lämnade aktieägartillskottet får nu tillskottet återbetalat [1930], och bokar det mot konto [1310], Andelar i koncern­företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!