30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Bokföring / Bokföra aktieägartillskott

LEI-koder för värdepappershandel

Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad:

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 

Fysiska personer får räkna med ett ovillkorat aktieägartillskott i anskaffnings­värdet på aktierna. Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet. Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring.

Erhållna aktieägartillskott

Erhållna aktieägartillskott redo­visas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 000
2093100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkonto­insättning på 100 000 kr [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2093100 000
2091100 000

Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].
Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2091100 000
1930100 000

Ett tidigare erhållet aktieägartillskott [2091] (alternativt [2093] om det ej omförts till [2091]) återbetalas från företagskontot [1930].

Lämnade aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1310100 000
1930100 000

Ett koncernbolag lämnar ett aktieägartillskott [1310] till ett annat koncern­företag.
Beloppet tas från företagskontot [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930100 000
1310100 000

Koncernföretaget som en gång lämnade aktieägartillskottet får nu tillskottet återbetalat [1930], och bokar det mot konto [1310], Andelar i koncern­företag.