Bokföring / Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel

Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel

Faktagranskad artikel

Här får du en genomgång av hur du bokför aktiekapital – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2022-05-15

Det registrerade aktiekapitalet är det kapital som ägarna satsat vid registreringen av bolaget eller vid ökning av aktiekapitalet. Det lägsta möjliga aktiekapitalet är idag 25 000 kr. Bara tillfälligt kan det vara lägre. Så snart det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas. Aktiekapitalet är det belopp som är registrerat hos Bolagsverket. En höjning av aktiekapitalet som är beslutad men ännu inte regi­strerad kan du ta upp under rubriken pågående nyemission. Även andra kapital­poster kan förekomma. Det kan t ex vara ej regist­rerat aktiekapital som betalats till bolaget men som inte är registrerat hos Bolagsverket.

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Tecknat ej inbetalt kapital

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1690
25 000
208225 000

Enligt teckningslista finns 25 000 kr i tecknat men inte inbetalt kapital [1690]. Kapitalet bokförs som ej registrerat aktiekapital på konto [2082].

Det tecknade kapitalet betalas in
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930
25 000
1690
25 000

Det tecknade kapitalet [1690] betalas in på ett bankkonto [1930].

Nybildning med kontanter
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1940
25 000
208225 000

Aktiekapitalet, 25 000 kr, betalas in på ett bankkonto [1940]. Bolaget är under bildande, så pengarna bokförs som ej registrerat aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1220
25 000
208225 000

 

Vid bildandet av bolaget skjuter stiftaren till inventarier [1220] till ett värde av 25 000 kr i stället för att skjuta till kontanter. Bolaget är under bildande, så apportegendomen bokförs som ej registrerat aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom större än aktiekapitalet
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1210
50 000
208225 000


209725 000

Vid bildande av ett aktiebolag har stiftaren satt in en maskin med ett värde på 50 000 kr på konto[1210], Maskiner, som apportegendom. Aktiekapitalet 25 000 kr bokas på ej registrerat aktiekapital [2082]. Det överskjutande beloppet, 25 000 kr, blir överkursfond [2097]. Alternativt kan det överskjutande beloppet lånas in till bolaget.

Aktiebolaget registreras
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
208225 000
208125 000

Nu har registreringsbeviset kommit och aktiekapitalet förs över från ej registrerat aktiekapital [2082] till kontot för aktiekapital [2081].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!