Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Bokföring / Bokföra bredband (fiber)

Bokföra bredband (fiber)

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Bokföra bredband (fiber) - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra bredband (fiber). 

Publicerad: 2020-05-15
Bredband

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
123112 000
193015 375
6230
300


26403 075
  

Ett företag installerar bredband (fiber) i sin näringsfastighet. Installationskostnaden är 12 000 kr, och bokförs på konto [1231], Installationer. Dessutom har företaget betalat månadsavgiften för bredbandsabonnemanget med 300 kr [6230]. Ingående mom­sen [2640] bokas upp med 3 075 kr. Betalningen görs från företagskontot [1930] med 15 375 kr.

Om en bredbandsinstallation görs i en nybyggnad kan utgiften för installationen läggas till byggnadens anskaffningsvärde. När det gäller löpande bredbandskostnader, t ex månadsavgifter, kan kontot för datakommunikation [6230] användas.

Installation av bredband och telefoni i privat bostad

Utgifter för kabeldragning och installation av bredband, fiber och telefoni i en privatbostad räknas enligt Skatteverket som privata levnadskostnader. Utgifterna är därmed inte avdragsgilla oavsett om de är nödvändiga för näringsverksamheten eller inte. Observera dock att utgifterna normalt får läggas till anskaffningsutgiften för privatbostaden och tas upp vid kapitalvinstberäkningen vid försäljningen av bostaden.

Om näringsidkaren har haft utgifter för tillkommande kabeldragning och installation inne i bostaden kan dessa utgifter vara avdragsgilla om den tillkommande dragningen gäller en särskilt för näringsverksamheten inrättad del av bostaden.

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!