Bokföring / Bokföra förmåner

Bokföra bilförmån, kostförmån, mm

Faktagranskad artikel

I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som är enskild näringsidkare. 

Publicerad: 2022-09-02

! I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Bilförmån och kostförmån mm

I vissa fall finns det speciella schabloner (förmånsvärden) för att värdera uttagen ur verksamheten. Det kan då vara praktiskt att bokföra det schablonmässiga förmånsvärdet som inkomst. På detta sätt slipper du lägga till förmånsvärdet i din inkomstdeklaration bland de skattemässiga justeringarna. Detta gäller t ex bilförmån och kostförmån. Värdet av förmånen bokförs då som inkomst och som ett eget uttag ur verksamheten. Före­tagets kostnad för förmån­erna bokförs som vanliga utgifter i företaget. Du bokför uttagen av för­måner löpande under året, exempelvis bör värdet av bilförmånen bokföras varje månad.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
20143 000
32003 000

Företaget betalar drivmedlet för Louises privata körning med förmånsbilen. Hon ska därmed ta upp en inkomst i företaget motsvarande förmånsvärdet för uttaget. Hon har kört 90 mil privat under perioden och bensinen kostade 14 kr/liter. Bilen drar ca 0,8 liter/mil. Kostnaden för den privata körningen blir då 1 008 kr (90 x 14 x 0,8). Förmånen ska värderas till 120% av marknadsvärdet. Hon tar därför upp en inkomst på 1 210 kr (1,2 x 1 008). Hon bokför värdet av drivmedelsförmånen som ett uttag av förmån [2014] och som en intäkt [3200]. 

Fria måltider

Om du t ex går en kurs och det ingår fri lunch i kursavgiften ska du beskattas för ett värde som motsvarar Skatteverkets fastställda schablonbelopp för fri kost. Om företaget betalar en representationsmåltid blir det dock ingen kostförmån.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2014100
3200100

Anton går en kurs som företaget har betalat. I priset för kursen ingår lunch som han avnjuter. Eftersom företaget har bekostat måltiden ska han ta upp en förmån (inkomst) för fri lunch. Som uttag av förmån [2014] bokför han schablonvärdet för fri lunch på 100 kr.

Fritt drivmedel för förmånsbil

Om företaget betalar bensin eller diesel för den privata ­kör­ningen ska denna förmån värderas till 120% av marknads­värdet för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bränsle­pris på 14 kr per liter och en förbrukning på 1 liter per körd mil, blir det skattepliktiga förmåns­värdet 120% x 14 = 16,80 kr per privat körd mil. Observera att beloppet 14 kr per liter inte kan användas som något schablonvärde, detta är bara ett exempel. Det är marknads­priset som styr ­värderingen av drivmedels­förmån.

Om du inte kan visa hur mycket av drivmedlet som hör till privat­körning respektive tjänstekörning beskattas du för 120% av marknadsvärdet för hela drivmedelsutgiften för bilen. Förmånen bokförs löpande varje månad.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
20141 210
32001 210

Företaget betalar drivmedlet för Louises privata körning med förmånsbilen. Hon ska därmed ta upp en inkomst i företaget motsvarande förmånsvärdet för uttaget. Hon har kört 90 mil privat under perioden och bensinen kostade 14 kr/liter. Bilen drar ca 0,8 liter/mil. Kostnaden för den privata körningen blir då 1 008 kr (90 x 14 x 0,8). Förmånen ska värderas till 120% av marknadsvärdet. Hon tar därför upp en inkomst på 1 210 kr (1,2 x 1 008). Hon bokför värdet av drivmedelsförmånen som ett uttag av förmån [2014] och som en intäkt [3200].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!