Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Bokföring / Bokföra påminnelseavgift

Bokföra påminnelseavgift  

– praktiska konteringsexempel 
LEI-koder för värdepappershandel

Här tittar vi på hur du ska bokföra påminnelseavgift, både från leverantören och till kund. 

Publicerad:
Påminnelseavgift från leverantören

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
699060192060

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en ­påminnelseavgift. Påminnelseavgiften [6990] betalas via plusgirot [1920].

Påminnelseavgift till kund
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
151060393060

Du skickar en faktura på en påminnelseavgift till en kund som inte betalat en faktura. Påminnelseavgiften på 60 kr krediteras konto [3930] som en intäkt, ­vilken inte är momspliktig. Fordran på avgiften bokförs på konto [1510], Kundfordringar, med motsvarande belopp. 

För att du ska kunna ta ut en påminnelseavgift av kunden för att denne inte betalat sin faktura i tid och du därför måste skicka en skriftlig påminnelse till kunden, måste du ha ett avtal om detta. Påminnelseavgiften är för närvarande maximerad till 60 kr per faktura för en eller flera skriftliga betal­nings­påminnelser. Högre belopp än så kan du inte kräva. Avtal om högre belopp är ogiltiga. Påminnelseavgifter är inte momspliktiga.

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
84223701920370

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en räntefaktura. Dröjsmålsräntan [8422] betalas via plusgirot [1920].

Skilj mellan räntekostnader för leverantörsskulder och andra räntekostnader. Använd därför ett särskilt konto [8422] för räntekost­nader för leverantörsskulder.

Här kan du läsa om när och hur mycket du får ta ut i dröjsmålsränta