Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Bokföring / Bokföra parkeringsböter

Bokföra parkeringsböter (felparkeringsavgifter)

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Bokföra parkeringsböter (felparkeringsavgifter) - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra parkeringsböter.  

Publicerad: 2020-05-02
Bokföring av parkeringsböter (felparkeringsavgifter)

Parkeringsböter är egentligen inte avdragsgilla kostnader, men om en arbetsgivare betalar p-böter vid tjänstekörning är utgiften avdragsgill som lön. Företaget ska då redovisa socialavgifter på bötesbeloppet. Den anställde som fått parkeringsboten ska förmånsbeskattas för bötesbeloppet. Parkeringsböter som arbetsgivaren betalar betraktas alltså inte som kostnadsersättning. Om en enskild näringsidkare betalar felparkeringsavgifter i sin enskilda firma ska dessa bokföras som eget uttag.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
73896001920600
7512192 2730192

Parkeringsböterna bokförs på konto [7389], Övriga kostnader och för­måner, och betalningen på konto [1920], Plusgiro. Arbetsgivaravgiften bokförs med 192 kr på [7512], Arbetsgivaravgifter på förmåner, med motkonto [2730], ­Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt.

 I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!