Bokföringsbrott

Bokföringsbrott innebär brott mot bokföringslagen.

Det framgår av bokföringslagen vilka som är bokföringsskyldiga och hur den bokföringsskyldige måste sköta sin redovisning. Ett viktigt krav är att räkenskaperna ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.

Den som inte löpande bokför affärshändelser eller bevarar räkenskapsmaterial kan dömas för bokföringsbrott. Detsamma gäller om någon lämnar felaktiga uppgifter i bokföringen. Redovisningen måste dock vara så bristfällig att det inte går att bedöma verksamhetens ekonomiska resultat eller ställning för att det ska vara fråga om ett bokföringsbrott.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för bokföringsbrott - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.