Bokföring / Byte av räkenskapsår

Byte av räkenskapsår

Faktagranskad artikel

Ett företag som har kalenderår som räkenskapsår vill byta till ett brutet räkenskapsår. Räcker det med en ändring av bolagsordningen och anmälan till Bolagsverket? Får räkenskapsåret förlängas i samband med omläggningen? 

Publicerad: 2019-03-12
Svar:

För att få byta från kalenderår till brutet räkenskapsår krävs tillstånd från Skatteverket. Vid byte från brutet år till kalenderår krävs inget tillstånd. Detsamma gäller vid samordning av räkenskapsår inom en koncern.

Tillstånd beviljas bara om det finns starka företagsekonomiska skäl för bytet, exempelvis säsongsvariationer i verksamheten. 

Om företaget sedan en längre tid har haft kalenderår som räkenskapsår beviljas ett byte bara om nya omständigheter (se ovan) har tillkommit. Enligt Skatteverket anses företaget annars inte ha behov av en annan bokslutstidpunkt.

Förskjutning av skatt räknas aldrig som ett godtagbart skäl för omläggning. Vid en omläggning får räkenskapsåret alltid förkortas eller förlängas till max 18 månader. Beslutet om att byta räkenskapsår görs genom en ändring av bolagsordningen och ska tas på bolagsstämma.

Ansökan om tillstånd görs antingen på verksamt.se eller på Skatteverkets blankett SKV4826. Ändringen ska anmälas till Bolagsverket på blankett 817. Förutom en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet och den nya bolagsordningen, ska Skatteverkets tillstånd bifogas anmälan.

Först när registreringen hos Bolagsverket är klar får det nya räkenskapsåret tillämpas.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!