Check

En check är en skriftlig betalningsanvisning där utställaren (trassenten) ger sin bank (trassatbanken) i uppdrag att betala ut ett angivet belopp (checksumman) från sitt konto. När mottagaren ska lösa in checken kontrollerar banken att checken har täckning, vanligtvis genom ett telefonsamtal till utställarens bank. En korsad check är en check där utställaren dragit två parallella streck över checkens framsida. Vid inlösen av en korsad check får utbetalande bank endast betala in beloppet på kundens bankkonto, och inte betala ut kontanter.

I dag är det högst ovanligt med checkbetalningar men det var ett vanligt betalningssätt fram till slutet av 90-talet.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för check - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.