Bokföring / Debet och kredit

Debet och kredit – grunden i bokföring

Faktagranskad artikel

Att bokföra affärshändelser på olika konton kallas kontering. Ett konto har två sidor. De kallas debet och kredit (uttalas krédit). Debet är den vänstra och kredit är den högra sidan. När något bokförs på debetsidan av ett konto kallas det att debitera kontot. Bokförs en transaktion på kreditsidan kallas det att kreditera kontot.

Publicerad: 2023-02-07
Bokföring i debet och kredit

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
699060192060

Du har betalat en ­påminnelseavgift [konto 6990] via plusgirot [konto 1920]. En tillgång, i det här fallet plusgirot [konto1920], minskar i kredit.

Kallas även dubbel bokföring

En del mindre företag använder sig av så kallad enkel bokföring där varje transaktion bokförs på bara ett konto. Men för att få bättre grepp om företagets ekonomi används dubbel bokföring. Den har sina rötter i 1400-talets Italien och innebär att varje transaktion måste bokförs i både debet och kredit (med lika stort belopp). Syftet är att visa affärshändelsens hela innebörd för företaget.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar!
Några exempel på kontering i debet och kredit:
  • Företaget betalar hyra (som i det här fallet är momsfri) via plusgirot. Kostnadskontot Hyra debiteras och tillgångskontot Plusgiro krediteras.
  • En sybehörsaffär säljer garn till en kund som kommer in i affären. Intäktskontot Varuförsäljning och skuldkontot Utgående moms krediteras. Tillgångskontot Kassa debiteras.
  • Ett lån ska betalas och banken drar hela beloppet direkt från företagskontot. Räntan är en kostnad och kostnadskontot Räntekostnad debiteras medan tillgångskontot Företagskonto krediteras. Amorteringen minskar ju skulderna så skuldkontot Banklån.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!