Bokföring / Digital bokföring

Digital bokföring

LEI-koder för värdepappershandel

Digital bokföring underlättar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Du slipper överfulla pärmar med papper, minskar risken för fel och får mer tid över till att sköta andra delar av din verksamhet.  

Publicerad: 2023-02-05
Fördelar med digital bokföring

Digital bokföring handlar i grunden om att flytta och göra om analogt material som papper och kvitton och göra dem tillgängliga digitalt. Detta kan ske genom exempelvis skanning eller maskininläsning. Ett digitaliserat arbetssätt innebär att många manuella rutiner byts ut och blir mer automatiserade. Direkt när ett underlag finns tillgängligt digitalt kan det delas med en redovisningsbyrå eller ett ekonomiprogram. Det innebär ett annat och mycket snabbare flöde än det analoga där saker ofta läggs på hög.

Med en digital och papperslös bokföring blir också geografiska avstånd oviktiga – åtminstone så länge du och din redovisningsbyrå är uppkopplade mot internet. Mobiliteten ökar och du kan använda din mobil eller platta för att sköta dina administrativa uppgifter.

Till skillnad mot ett analogt arbetssätt behöver du inte heller få någon eftersläpning gällande ditt företags ekonomiska situation. Så fort du lagt in dina affärshändelser i systemet kan du få ut rapporter och prognoser på det ekonomiska läget.     

Digitala bokföringsprogram har idag möjlighet att ta lärdom av olika historiska data och därefter förutsäga information och ge dig förslag utifrån tidigare data (genom maskininlärning/Artificiell Intelligens). En sådan automatisering bidrar också till ett smidigare och effektivare flöde än det analoga. 

Automatiserad fakturatolkning

Använder du en leverantörsreskontra och vill arbeta mer digitaliserat är vår tolkningstjänst ett mycket bra alternativ. Den automatiserar och snabbar upp processen vid registrering av leverantörsfakturor, detta oavsett om det gäller ett företag eller en redovisningsbyrå. Tolkningen bygger på Artificiell Intelligens där maskinen/roboten lär sig att tolka dokumentet och extrahera affärsinformationen. Utifrån tolkningen genererar funktionen basuppgifter och ett konteringsförslag som du (eventuellt) justerar och sedan godkänner. Du får bättre och mer precisa konteringsförslag för varje tolkning och justering.  

Tolkningstjänsten finns tillgänglig i alla våra bokförings- och leverantörsprogram.