Bokföring / Dricks – skatt och bokföring

Dricks – skatt och bokföring

Faktagranskad artikel

Vi får många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. 

Publicerad: 2019-06-18
Dricks är skattepliktig

Dricks är en skattepliktig ersättning för arbete. Om dricksen lämnas kontant från kunden direkt till någon i personalen är det mottagaren av dricksen som själv ska ta upp beloppet i sin inkomstdeklaration. Arbetsgivaren är inte skyldig att skicka någon kontrolluppgift (arbetsgivardeklaration) på beloppet. Detsamma gäller även om dricksen samlas och fördelas av personalen.

Enligt tidigare bestämmelser skulle dricksen under vissa förutsättningar ingå i underlaget för skatte­avdrag. Dessa regler slopades dock när skatteförfarandelagen infördes. Anledningen till slopandet var att dricks är en frivillig betalning från kunden direkt till den som utfört arbetet. Det är alltså inte arbetsgivaren som är utbetalare utan kunden. Det är därmed inte heller några arbetsgivaravgifter på dricksen.

Om arbetsgivaren fördelar dricksen

Om dricksen samlas in av arbetsgivaren som sedan fördelar den till olika anställda bör ersättningen anses ha kommit från arbetsgivaren – inte från kunden. Den ska då betraktas som inkomst för företaget och som vanlig lön vid fördelningen till de anställda (med skatteavdrag och arbetsgivaravgifter).

Betalning med kontokort mm

Enligt Skatteverket har det inte någon betydelse om dricks lämnas kontant eller genom ett extra belopp vid betalning med kontokort eller på annat elektroniskt sätt (t ex via mobiltelefon). Så länge det är personalen som får ta hand om dricksen och fördela den själv ska den inte räknas som ersättning från arbets­givaren.

Bokföring och underlag

Om dricksen anges som ett extra belopp vid betalning med kontokort ska beloppet bokföras som skuld till personalen under förutsättning att det är personalen själv som bestämmer över fördelningen. När skulden regleras anser Skatteverket att företaget måste ha ett underlag i bokföringen som visar vilka personer som fått betalningen. Det är enligt Skatteverket inte tillräckligt att bara ange personalen som motpart.

Om dricks betalas med kontokort och personalen får ta kontanter ur kassan ska företaget enligt Skatteverket ändå bokföra extrabeloppet på kontokortsbetalningarna som skuld till personalen och upprätta ett underlag som visar vilka personer som fått betalningarna när skulden regleras (dvs tas ur kassan). Enligt Skatteverket är det inte tillåtet att hantera dricks som anges som "extra" vid kontokortsbetalning som växel till kunden för att komma runt detta.

Egenföretagare

Om en enskild näringsidkare eller en delägare i ett handelsbolag själv får dricks ska beloppet tas upp som inkomst i näringsverksamheten oavsett om dricksen betalas kontant eller via kontokort.

För företagsledare i aktiebolag ska dricks enligt Skatte­verket hanteras på samma sätt som för övriga anställda i bolaget (se ovan).

Ingen moms

Det är ingen moms på frivillig dricks.

Läsa mer

I vår handbok Bokföring hittar du massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!