Grundbokföring

I redovisningen skiljer man mellan grundbokföring och huvudbokföring.

Grundbokföring innebär att alla affärshändelserska bokföras på ett sådant sätt att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats, det kallas också registreringsordning. Kontanta in- och utbetalningar måste bokföras senast påföljande arbetsdag. Med kontanta in- och utbetalningar menas transaktioner som rör kassan. Denna grundbokföring kan göras separat, t ex i en kassajournal.

Övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Huvudprincipen är att grundbokföringen ska göras undan för undan i anslutning till affärshändelserna för att skapa en löpande överblick över hur verksamheten går. För övriga affärshändelser får grundbokföringen dock senareläggas, till skillnad mot för de kontanta affärshändelserna.

De övriga affärshändelserna får normalt bokföras i registreringsordning 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. Om nettoomsättningen normalt är högst 3 miljoner kronor per år får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Om ett företag har högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser på ett år och nettoomsättningen högst är 1 miljon kronor per år, får bokföringen ske senast 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret.

Om kontanta in- och utbetalningar registreras i ett kassaregister som uppfyller Skatteverkets föreskrifter, får även de registrerade affärshändelserna bokföras vid ett senare tillfälle.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för grundbokföring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.