Huvudbokföring

I redovisningen skiljer man mellan huvudbokföring och grundbokföring.

Huvudbokföring innebär att man lägger upp redovisningen systematiskt, så att man får en översikt över företagets ställning och resultat. I praktiken innebär detta att bokföring görs på olika konton. På så sätt kan man följa verksamhetens utveckling löpande. I ett bokföringsprogram görs grund- och huvudbokföringen samtidigt.

För både kontanta in- och utbetalningar och övriga affärshändelser får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad affärshändelserna inträffade. Om nettoomsättningen normalt är högst
3 miljoner kronor per år får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Om ett företag har högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser på ett år och nettoomsättningen högst är 1 miljon kronor per år, får bokföringen ske senast 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret.

Ytterligare fördröjning accepteras endast vid t ex akut sjukdom.

Du kan läsa utförligt om bokföringsregler samt hur du konterar alla tänkbara affärshändelser i vår populära bok BOKFÖRING – praktisk handbok med konteringsexempel.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för huvudbokföring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.