Jämförbarhetsprincipen

Jämförbarhetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att ett företag ska tillämpa samma redovisningsprinciper år från år.

Det ska alltså vara lätt att jämföra redovisningen mellan olika räkenskapsår. Principen kallas även consistency concept. Byte av redovisningsprinciper accepteras dock när lagbestämmelser eller auktoritativa redovisningsrekommendationer ändras. Ett byte kan också vara nödvändigt när företaget exempelvis byter koncerntillhörighet.

I samband med byte av redovisningsprinciper, exempelvis när bestämmelserna i årsredovisningslagen ändras, måste företaget se till att föregående års uppgifter i årsredovisningen går att jämföra med årets uppgifter.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för jämförbarhetsprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.