Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är en post i resultaträkningen där man redovisar resultatet från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat.

Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar, rättelse av fel som fört med sig stora resultateffekter och exceptionellt stora kundförluster. Om ett företag redovisar jämförelsestörande poster i en klump ska posterna specificeras i not.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för jämförelsestörande poster - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.