Kapitalisering

1. när upplupen ränta läggs till kapitalet vid ränteberäkning, vilket ger en ränta på ränta-effekt.

2. beräkning av nuvärdet av en tillgång/investering inklusive förväntad framtida avkastning.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kapitalisering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.