Kapitalkostnad

Med kapitalkostnad menas kostnaden för att nyttja en viss kapitalresurs. Det vanligaste exemplet på en kapitalkostnad, både ur privatekonomisk och företagsekonomisk synvinkel, är den ränta som en långivare kräver för att låna ut pengar. Men det finns även andra exempel på kapitalkostnader, främst inom företagsekonomin. Det handlar då t ex om bokföringsmässiga värdeminskningskostnader och interna lönsamhetskrav för en viss resurs.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kapitalkostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.