Kapitalvinst

Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar, dvs när försäljningsintäkten överstiger omkostnadsbeloppet. Hur stor del av vinsten som ska beskattas beror på vilken typ av tillgång (fastighet, bostadsrätt, värdepapper, lösöre, valuta osv) och vilket inkomstslag (kapital eller näringsverksamhet) det handlar om.

Tidigare kallades det realisationsvinst (reavinst).

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kapitalvinst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.