Kapitalvinstberäkning

En kapitalvinstberäkning utförs när en tillgång avyttras och syftar till att beräkna kapitalvinst eller kapitalförlust. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande (ett oneröst fång). Benefika fång (gåva, arv, bodelning eller testamente) utlöser inte någon kapitalvinstbeskattning utom i ett undantagsfall, nämligen vid ett benefikt fång av en andel i ett handelsbolag med en negativ justerad anskaffningsutgift. Kapitalvinstberäkningen består av flera moment. Först beräknas försäljningsintäkten (ersättningen minus försäljningsomkostnader) och sedan omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift plus förbättringsutgifter). Resultatet är en kapitalvinst eller kapitalförlust och hur stor del av vinsten som ska beskattas respektive hur stor del av förlusten som är avdragsgill beror på vilken typ av tillgång (fastighet, bostadsrätt, värdepapper, lösöre, valuta osv) och vilket inkomstslag (kapital eller näringsverksamhet) det handlar om.

Tidigare kallades det realisationsvinstberäkning (reavinstberäkning).

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kapitalvinstberäkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.