Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Kassa

Inom redovisning är kassa benämningen på företagets likvida medel.

Till kassan hör:

kontanter

postväxlar

• utbetalningskort från bank- eller plusgirot.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för kassa - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.