Kassaflöde

Kassaflödet sammanställer och beskriver de verkliga in- och utbetalningarna inom ett företag för en viss mätperiod.

I en kassaflödesanalys kan man t ex se om företaget har fått in mer kapital än vad som betalats ut (och vice versa), samt om kassaflödet är bättre eller sämre jämfört med tidigare perioder, budget, eller andra företag i branschen. Man kan också se hur företaget har anskaffat kapital, och hur kapitalet har använts. Vid beräkning av kassaflöde ska man bortse från bokföringsmässiga poster, och helt koncentrera sig på de faktiska in- och utbetalningarna.

Se även kassaflödesanalys.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Kassaflöde – en snabbgenomgång - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.