Klyvningsmetoden

Klyvningsmetoden är en metod för att redovisa förvärv av andelar i ett intresseföretag (inte dotterbolag).

Metoden används i allmänhet vid joint ventures (samriskföretag). Metoden innebär att den del som motsvarar de ägda andelarna av det ägda företagets tillgångar, avsättningar och skulder redovisas i det upprättande bolagets koncernbalansräkning.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för klyvningsmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.