Bokföring / Koll på EBIT och EBIDTA?

Har du koll på EBIT och EBITDA?

Faktagranskad artikel

EBIT och EBITDA är båda mått på ett företags rörelseresultat. Nyckeltalen har traditionellt används inom framförallt aktieanalys men på senar år, sedan reglerna om ränteavdragsbegränsningar infördes, har EBITDA blivit ett mått som företagen och företagens rådgivare bör ha koll på.  

Publicerad: 2022-02-03

Regeringen valde mellan två metoder – EBIT eller EBITDA – för att begränsa ränteavdragen, och det slutliga valet föll på EBITDA. Du kan läsa om ränteavdragsbegränsningarna i den här artikeln.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = mäter företagets rörelseresultat före räntor och skatt.

EBITDA (Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization) = mäter företagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Så här beräknar du EBITDA:

» Skattemässigt överskott före avdrag för negativt räntenetto och eventuellt kvarstående negativt räntenetto

+ ränteutgifter

– ränteinkomster

+ årets skattemässiga värdeminskningsavdrag

+ årets avsättning till periodiseringsfond

– årets återföring av periodiseringsfond

– överskott från andelar i svenska handelsbolag

– överskott från utländska delägarbeskattade juridiska personer

Vill du läsa mer om ekonomiska nyckeltal, hur de beräknas och vad de visar rekommenderar vi boken Företagets ekonomi.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!