Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln (20-procentsregeln) är en skattemässig avskrivningsmetod som innebär att företaget får göra avdrag för ett belopp som motsvarar ett årligt värdeminskningsavdrag på 20% på kvarvarande inventarier. Används denna regel blir ett inventarium helt avskrivet på fem år.

Läs mer om kompletteringsregeln och annat som berör avskrivningar och bokslut i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för kompletteringsregeln - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.