Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Koncession

Med koncession menas rätten att bedriva en viss verksamhet, t ex sändningsrätt (radio, telefonnät mm), nyttjanderätt till musikaliska och litterära verk, olje- eller gasutvinning.

Oberoende av om koncessionen är tidsbegränsad eller inte ska utgiften i redovisningen skrivas av varje år (se avskrivning), normalt med 20% per år.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för koncession - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.