Bokföring / Kontantmetoden

Vad är kontantmetoden?

Faktagranskad artikel

Kontantmetoden (bokslutsmetoden) är en av två metoder som används vid löpande bokföring. Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag, dvs du bokför inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. 

Publicerad: 2022-02-07

Om du använder kontantmetoden grundbokför du inte fakturorna när du skickar dem till kunden. Fakturorna bokförs först när de betalas. Vid räkenskapsårets slut måste dock samtliga då obetalda fakturor sättas upp i en förteckning och bokföras. För att du hela tiden ska ha en god överblick över obetalda fakturor bör betalda och obetalda fakturor förvaras var för sig, sorterade i datum-, nummer- eller bokstavsordning.

Kontantmetoden endast för mindre företag

Kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr. Företag med mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning är tvungna att använda den andra bokföringsmetoden som kallas för faktureringsmetoden. Med faktureringsmetoden bokför du alla affärshändelser löpande, t ex kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. När företaget bokför enligt faktureringsmetoden ger redovisningen en bättre bild av företagets ställning och resultat löpande under året än om företaget bokför enligt kontantmetoden. 

Kontantmetoden och momsredovisning

Redovisar du enligt kontantmetoden (bokslutsmetoden) ska momsen redovisas per den dag du får betalt. Det innebär att du bokför moms dels på den betalning du får från kunden, dels på den betalning du får från Skatteverket. Det blir alltså momsredovisning vid två olika tillfällen.

Lästips!

I vår bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel ser du exakt hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i företaget.

Frågor och svar om kontantmetoden

 • Vad innebär kontantmetoden?

  Svar: 
  Kontantmetoden innebär att du inte bokför dina kund- och leverantörsfakturor när du skickar dem utan först när fakturorna betalas. Vid räkenskapsårets slut måste dock samtliga då obetalda fakturor sättas upp i en förteckning och bokföras.

 • När kan jag använda kontantmetoden?

  Svar: 
  Du får använda kontantmetoden om ditt företag har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr. Har ditt företag en högre nettoomsättning än så måste du i stället använda faktureringsmetoden.  

 • När ska momsen redovisas enligt kontantmetoden? 

  Svar: 
  Momsen ska redovisas per den dag du får betalt. Detta innebär att du bokför moms på den betalning du får från kunden, men också på den betalning du får från Skatteverket. Du redovisar alltså moms vid två olika tillfällen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!