Kontoklass

I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass.

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här:

• tillgångskonton (klass 1)

• skuldkonton och konton för eget kapital (klass 2)

• intäktskonton (klass 3)

• kostnadskonton (klass 4–8).

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kontoklass - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.