Korrektivkonto

I den löpande redovisningen används korrektivkonton för att balansera en verifikation som annars inte skulle balansera, dvs gå jämnt ut.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för korrektivkonto - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.