Kortfristiga skulder

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder.

Exempel på kortfristiga skulder är:

• leverantörsskulder

• skatteskulder

• moms

• personalens källskatt

upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kortfristiga skulder - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.