Bokföring / Kostnadsställe

Vad är kostnadsställe och kostnadsbärare?

Faktagranskad artikel

Kostnadsställe, kostnadsslag och kostnadsbärare är begrepp som används i internredovisning och inom produktkalkylering.  

Publicerad: 2023-02-08
Skillnader

Det är lätt att blanda ihop och förväxla de här snarlika begreppen men i korthet kan skillnaderna förklaras så här:

  • Kostnadsställe kan vara avdelningar, olika verksamhetsgrenar, funktioner, ansvarsområden eller liknande där en kostnad läggs. Om ett företag t ex har tre butiker kan varje butik läggas upp som ett kostnadsställe.
  • Kostnadsslag är direkta kostnader som hör till samma utgiftsområde, t ex löner, material, försäkringar respektive värdeminskningar på maskiner. 
  • Kostnadsbärare kan vara exempelvis varugrupper som man vill fördela en kostnad på, t ex tv-apparater, dvd-spelare och ljudanläggningar i en radio- och tv-butik. Ibland är kostnadsbärare och kostnadsställe likställda.

Hur man använder sig av kostnadsställen och kostnadsbärare i redovisningen är individuellt och styrs av vilken typ av verksamhet företaget bedriver och vilken information man vill få ut. Men generellt gäller att du genom att jobba med kostnadsställe och kostnadsbärare kan få ut mer relevant och värdefull information från olika bokföringsrapporter.

Att arbeta med kostnadsställen i våra program

I vårt program Björn Lundén Bokföring kan du arbeta med både kostnadsställen och kostnadsbärare. 

I programmet kan du bland annat

  • ange bokföringsdimension i samband med kontering
  • ange bokföringsdimension på kundfakturor
  • ta ut bokföringsrapporter filtrerat per dimension.