Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Bokföring / Kostnadsställe

LEI-koder för värdepappershandel

Kostnadsställe, kostnadsslag och kostnadsbärare är begrepp som används i internredovisning och inom produktkalkylering.  

Publicerad:
Skillnader

Det är lätt att blanda ihop och förväxla de här snarlika begreppen men i korthet kan skillnaderna förklaras så här:

  • Kostnadsställe kan vara avdelningar, olika verksamhetsgrenar, funktioner, ansvarsområden eller liknande där en kostnad läggs. Om ett företag t ex har tre butiker kan varje butik läggas upp som ett kostnadsställe.
  • Kostnadsslag är direkta kostnader som hör till samma utgiftsområde, t ex löner, material, försäkringar respektive värdeminskningar på maskiner. 
  • Kostnadsbärare kan vara exempelvis varugrupper som man vill fördela en kostnad på, t ex tv-apparater, dvd-spelare och ljudanläggningar i en radio- och tv-butik. Ibland är kostnadsbärare och kostnadsställe likställda.

Hur man använder sig av kostnadsställen och kostnadsbärare i redovisningen är individuellt och styrs av vilken typ av verksamhet företaget bedriver och vilken information man vill få ut. Men generellt gäller att du genom att jobba med kostnadsställe och kostnadsbärare kan få ut mer relevant och värdefull information från olika bokföringsrapporter.

Att arbeta med kostnadsställen i våra program

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus kan du arbeta med kostnadsställen (kostnadsställeredovisning). I BL Bokföring Plus kan du även hantera kostnadsbärare. 

I programmen är det enkelt både att lägga upp och att ändra kostnadsställen och kostnadsbärare. Du kan lägga upp budgetar och automatkonteringar för båda typerna.

Du kan även skriva ut ett antal rapporter på kostnadsställe – eller kostnadsbärarnivå:

  • Balans- och resultatrapporter – för enstaka eller flera kostnadsställen/kostnadsbärare. 
  • Transaktionslista – som en dagbok på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå.
  • Kontospecifikation – som en huvudbok på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå. Du kan välja ett enstaka konto, ett kontointervall eller alla konton.
  • Kostnadsställe-/kostnadsbärarfördelning konto – visar hur saldot för ett konto fördelar sig på respektive kostnadsställe/kostnadsbärare utifrån vald period.
  • Sammandragsrapport – en översikt över samtliga kostnadsbärare/kostnadsställen.