Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Kundfordringar

Med kundfordringar menas en säljares tillgodohavande hos en köpare, som oftast uppstår när säljaren utfärdar en faktura.

Fordran upphör sedan när köparen betalar fakturan.

I redovisningen betraktas kundfordringar som omsättningstillgångar och redovisas i bokslutet under rubriken Fordringar. Kundfordringar tas upp inklusive moms. De ska värderas till det belopp de beräknas bli betalda.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Vad är kundfordringar? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.