Långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar är fordringar som förfaller tidigast om ett år.

Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för långfristiga fordringar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.