Löpande redovisning

Med löpande redovisning menas registrering (bokföring) och avstämning av ekonomisk information (affärshändelser). Grunderna i den löpande redovisningen utgörs av grundbokföring och huvudbokföring.

I grundbokföringen presenteras alla affärshändelser i den ordning som de har registrerats. Du ska löpande numrera alla verifikat som registreras så att det går att följa i vilken ordning de har registrerats. Verifikat är t ex kvitton och fakturor. Grundbokföringen kallas ofta dagbok.

Huvudbokföringen innebär att du presenterar redovisningen uppdelad på olika konton, så att du får en systematisk översikt över företagets ställning och resultat.

När du jobbar i ett bokföringsprogram kan man säga att båda typerna av bokföring görs samtidigt.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Löpande redovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.