Leverantörsskulder

Vid köp mot faktura har köparen en skuld till säljaren så länge fakturan är obetald. Denna skuld kallas leverantörsskuld. I redovisningen betraktas leverantörsskulder som kortfristiga skulder.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för leverantörsskulder - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.