Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är anläggningstillgångar som har ett bestående värde för företaget och till skillnad från immateriella anläggningstillgångar är synligt påvisbara.

Materiella anläggningstillgångar är avsedda att utnyttjas stadigvarande i verksamheten eller för uthyrning.

Under rubriken materiella anläggningstillgångar redovisas följande poster enligt den uppställning som årsredovisningslagen rekommenderar för balansräkning i kontoform:

• Byggnader och mark

• Maskiner och andra tekniska anläggningar

• Inventarier, verktyg och installationer

• Pågående nyanläggningar och förskott som hör till materiella anläggningstillgångar.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Vad är materiella anläggningstillgångar? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.