Monetära metoden

Monetära metoden är en metod för omräkning av utlandsverksamheters redovisningar.

Monetära metoden används för att redovisa integrerade utlandsverksamheter. Metoden får även användas vid redovisning av självständiga utlandsverksamheter i länder med hög inflation (över 25%) istället för att inflationsjustera redovisningen (se dagskursmetoden).

Grundprincipen för monetära metoden är att tillgångar och skulder i form av pengar redovisas till balansdagens kurs och övriga tillgångar och skulder redovisas till anskaffningskursen.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för monetära metoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.