Nedskrivning

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som den har på bokslutsdagen även om det inte kan antas att värdeminskningen är bestående.

Om anledningen till nedskrivningen inte längre finns kvar ska nedskrivningen återföras (reverseras) helt eller delvis. På så sätt förhindras att företagen bygger upp dolda reserver. Redovisningen blir också mer rättvisande.

Motsats: uppskrivning.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för nedskrivning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.