Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Normalkalkyl

Normalkalkyl är en utbyggd variant av genomsnittskalkylen, där man beräknar en styckekostnad som är opåverkad av periodens variationer i kapacitetsutnyttjande.

Normalkalkyler används främst i samband med produktkalkylering (se produktkalkyler).

Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - Ordförklaring för normalkalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.