30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Bokföring / Ny avskrivningsplan vid ombildning

LEI-koder för värdepappershandel

En enskild firma har ombildats till ett aktiebolag och alla inventarier överläts då till bokförda värden. Kan aktiebolaget fortsätta på de avskrivningsplaner som upprättades i den enskilda firman eller måste man börja om på nytt? 

Publicerad:
Svar:

Aktiebolaget kan inte fortsätta på den enskilda firmans avskrivningsplaner. Nya avskrivningsplaner ska alltså göras för inventarierna och den ekonomiska livslängden uppskattas från och med anskaffningstidpunkten i aktiebolaget (den dag inventarierna överläts till aktiebolaget).