Observationskonto

Observationskonton används i den löpande redovisningen för poster som inte omedelbart kan hänföras till ett visst konto.

Exempel på affärshändelser som bokförs på observationskonto är:

• när företaget fått en otydlig faktura

• när det råder osäkerhet om avdragsrätt eller rätt till momslyft, osv.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.