Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Räkenskapsmaterial

Som räkenskapsmaterial räknas:

Verifikationer.

• Bokföringsmedia, dvs lösblad, böcker, disketter och hårddiskar samt andra hjälpmedel för grundbokföring, huvudbokföring, årsbokslut och årsredovisning.

• Kontoplaner, manualer för bokföringsprogram, programvara för datorer och datoriserade kassaapparater.

• Instruktioner om redovisningsprinciper och värderingsnormer och liknande.

• Följesedlar, såvida inte samma uppgifter finns på fakturan.

• Inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till årsbokslutet eller årsredovisningen.

Alla som är bokföringsskyldiga måste enligt bokföringslagen arkivera allt räkenskapsmaterial under minst sju år från slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

För att markera att det även kan handla om information i molnet brukar man använda uttrycket räkenskapsinformation.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för räkenskapsmaterial - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.